Loading ....
Przedszkole nr 423 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 423 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kadrowa 9
04-421 Warszawa
tel: (22) 243-26-57
e-mail: p423@edu.um.warszawa.pl
strona: http://www.przedszkole423.pl

Przedszkole pięcio oddziałowe ogólnodostępne

Dzieci w wieku 3 - 6 lat

Kadra pedagogiczna:

 • 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
 • 1 nauczyciel wspomagający 
 • 1 nauczyciel religii
 • 1 nauczyciel rytmiki
 • 1 nauczyciel logopedii
 • 1 nauczyciel logopedi - dyrektor

Pracownicy administracji i obsługi:

 • 1 kierownik gospodarczy
 • 1 pomoc nauczyciela
 • 1 dozorca
 • 1 pracownik do prac lekkich
 • 1 woźna
 • 5 woźnych oddziałowych

 

Pokaż informacje o artykule