Loading ....
Przedszkole nr 423 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 423 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kadrowa 9
04-421 Warszawa
tel: (22) 243-26-57
e-mail: kontakt.p423@eduwarszawa.pl
strona: http://www.przedszkole423.pl

Przedszkole nr 423 jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący : Miasto Stołeczne Warszawa

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola oprcowywany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzany przez organ prowadzący.

Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 17:15.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. W placówce znajdują się 5 oddziałów.

Ogranizację pracy przedszkola okresla ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole organizuje trzy posiłki dzienne: śniadanie, obiad, podwieczorek. Istnieje możliwość korzystania z mniejszej ich liczby .

Na opłaty w przedszkolu składają się:

  • opłata za wyżywienie
Pokaż informacje o artykule