Loading ....
Przedszkole nr 423 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 423 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kadrowa 9
04-421 Warszawa
tel: (22) 243-26-57
e-mail: kontakt.p423@eduwarszawa.pl
strona: http://www.przedszkole423.pl

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Wymienione organy ściśle ze sobą współpracują i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w statucie przedszkola.

Pokaż informacje o artykule